KLIENDIKAART

Enne liitumist Hockey Point Kliendikaardi programmiga ning Hokeja Pasaule Kliendikaardi kasutamist, palume hoolikalt tutvuda Hockey Point Kliendikaardi kasutamise tingimustega.

Hockey Point Kliendikaardi programm (edaspidi – Programm) on moodustatud eesmärgil, et klientidele, kes on kinnitanud enda liitumist Hockey Point kliendikaardi programmiga ja esitanud täidetud ankeedi, tagada Hockey Point Kliendikaardi eelised:

 • Kasutada Teile eraldatud 5%-list püsikliendi allahindlust. Pärast Programmiga liitumist, eraldatakse Teile 5%-list püsikliendi allahindlust, mis kehtib juba esimese ostu sooritamisel kõigis Hockey Point kauplustes.

 • Iga ostuga koguda boonuseid ja kasutada neid järgnevateks ostudeks. Pärast Programmiga liitumust ja esimese ostu teostamist, hakkate koguma boonuspunkte 2% ulatuses iga ostu väärtusest. Näiteks ostate hokiuisud 100 euro väärtuses, siis Teie isiklikku boonuspunktide kontosse lisataksa 2 eurot, mida võite kasutada ostu eest tasumisel juba järgmisel päeval.

 • Kasutada kogutud boonuspunkte ostusumma osa maksmiseks, üks kõik mis Hockey Point kaupluses. Kasutage kogutud boonuspunkte teostades mistahes ostu järgneva 360 päeva jooksul viimase ostu tegemise päevast arvates ning kasutage kogutuid boonuspunkte ostusumma tasumiseks kuni 50% ulatuses. Näiteks, kui olete kogunud boonuspunkte 100 euro ulatuses ja soovite osta hokikepi 100 euro väärtuses, siis kasutades boonuspunkte tasute ostu eest vaid 45 eurot, kasutades 5% püsikliendi allahindlust ja 50 boonuspunkti.

 • Kasutada spetsiaalset Hockey Point kaardiomaniku eelist – lisavõimalust koguda boonuspunkte 1% ulatuses soetatud kampaania- ja allahinnatud kaupadest. Hockey Point kauplustes kehtivaid allahindlusi ei liideta, kuid hinnates Kliendilojaalsust pakume lisaks 1% boonuspunktide kogumise võimalusele Hockey Point Kaardiomanikele soetada ka kampaania- ja allahinnatud kaupe.

 • Olete esimene, keda teavitatakse piiratud pakkumistest, uutest toodetest, erikampaaniatest, loteriidest ja muudest soodsatest pakkumistest Hockey Point

 

KUIDAS SAADA ENDALE HOCKEY POINT KLIENDIKAARTI:

Omandage Hockey Point Kliendikaarti 3 minutiga ning nautige kõiki Hockey Point Kliendikaardi eeliseid

Külastage lähimat Hockey Point kauplust ja meie klienditeenindusspetsialist aitab Teil täita liitumisavaldust Hockey Point Kliendigaardi programmiga. Olge valmis esitama isikut tõendavat dokumenti, et kontrollida Teie isikusamasust ning seda, et olete saanud vähemalt 18 aastaseks.

Palume Teil eelnevalt tutvuda meie kehtiva Privaatsuspoliitikaga ja isikuandmete töötlemise tingimustega, kuid ka lugeda hoolikalt läbi allpool olevaid Hockey Point Kliendikaardi tingimusi, kandes hoolt Teie privaatsuse eest, liitumist Hockey Point Kliendiprogrammiga võib tagada ainult isikutele, kes nõustuvad isikuandmete töötlemisega ja Hockey Point Kliendikaardi tingimustega.

Kaardi väljastamise eest tuleb tasuda 3 eurot, mis on kohaldatav uue kaardi väljastamisel või kaardi asendamisel selle kahjustumise või kadumise korral.

 

KUS KASUTADA HOCKEY POINT KLIENDIKAARTI:

 • Hockey Point Kliendikaarti saab kasutada kõikides Hockey Point kauplustes, kuid ka meie koostööpartnerite kauplustes. Vaata päevakohast nimekirja

 • Ajutiselt ei saa Hockey Point Kliendikaarti kasutada internetis ostude sooritamiseks.

 

HOCKEY POINT KLIENDIKAARDI TINGIMUSED

Üldtingimused

Käesolevad Üldtingimused (edaspidi – Tingimused) määravad (1) Hockey Point Kliendikaardi programmi (edaspidi – Programm) rakendamise korra, tagades kliendile väljastatud kaardiga osaluse Programmis (edaspidi – HP Kliendikaart) ning määrates väljastatud HP Kliendikaardi kasutamise korda ja (2) õiguslikke suhteid Väljaandja ja Kliendi vahel.

SIA Sports Lukss, registrikood 40103087159, juriidiline aadress: Riia, Augšiela 1, LV-1009 (edaspidi – Väljaandja), tagab Programmis osalust Klientidele, kes on andnud oma nõusoleku Tingimustele ja avaldanud soovi liituda Programmiga, täites selleks vastava HP Kliendikaardi programmiga liitumisavalduse ankeedi ning, mille alusel väljastakse HP Kliendikaart.

Programmis osaleja on Klient, kellele on Väljaandja väljastanud ja andnud kasutusele HP Kliendikaardi. Programmis osaleja võib kasutada HP Kliendikaarti, kasutades eraldatud soodustusi ja kogutuid boonuspunkte, kuid ka kasutada muid HP Kliendikaardiga kaasnevaid eeliseid.

Programmiraames Klienti teavitatakse veebisaidi hokejapasaule.lv vahendusel (edaspidi – Veebisait).

Programmiraames Väljaandja tagab HP Kliendikaardi kasutamisvõimaluse Läti Hockey Point kauplustes ning võib pakkuda HP Kliendikaardi kasutusvõimalust Väljaandaja koostööpartnerite juures, kes saavad pakkuda erinevaid eeliseid Programmis osalejatele. Kehtiv nimekiri, kus saab kasutada HP Kliendikaarti on siin.

Väljaandjal on õigus ühepoolselt teha muudatusi Programmi tingimustes või tühistada Programm. Väljaandja teavitab Programmis kehtestatud muudatustest või Programmi tühistamisest, Veebisaidi vahendusel sellest avaldades teavet jaotises HP Kliendikaart ning võimaluse piires informeerides Klienti märgitud suhtluskanalite vahendusel.

Tingimused on väljatöötatud kehtivate normatiivaktide alusel, kuid juhul, kui normatiivaktides tehtud muudatuste tulemusel mõni käesolevates tingimustes sätestatud punkt ei ole kohaldatav, siis muud käesoleva Tingimuste punktid jäävad jõusse.

 

HP KLIENDIKAARDI VÄLJASTAMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

HP Kliendikaarti saab kasutada ainult Hockey Point kauplustes ja koostööpartnerite kauplustes, kus on kinnitatud Programmi osalejatele eraldatud eeliste kasutamisvõimalus täies ulatuses või osaliselt. Kaupluste nimekirjaga, kus võib kasutada HP Kliendikaarti saab tutvuda siin.

HP Kliendikaart väljastatakse ja aktiveeritakse pärast HP Kliendikaardi programmiga liitumisavalduse ankeedi täitmist ja allkirjastamist, märkides selles andmeid vastavalt Väljaandja märgitud nõudmistele.

HP Kliendikaardi osalejaks ja HP Kliendikaardi Programmi eeliste saajaks võib saada füüsiline isik, kes on saanud vähemalt 18 (kaheksateistkümne) aastaseks.

Üks Klient saab registreerida ja talle saab väljastada ainult ühe HP Kliendikaardi.

Kliendikaardi kättesaamisel Klient peab näitama isikut tõendav dokument. Kaardil märgitud vöötkood on HP Kliendikaardi identifitseerimisnumber, mis on seotud kaardiomaniku isiklike-, vabatahtlikult esitatud andmetega.

HP Kaardi väljastamise eest tuleb tasuda 3 eurot. Väljaandja jätab endale õiguse muuta kaardi väljaandmise tasu, sellest eelnevalt teavitades Veebisaidil.

Juhul, kui Klient kaotab oma Kliendikaardi, siis tuleb viivitamata sellest teavitada Väljaandjat, kuid ka soetada uus HP Kliendikaart, selleks tuleb täita ja allkirjastada HP Kliendikaardi programmiga liitumisavalduse ankeet. Väljaandja kohustub uuendama Kliendiandmete statistikat.

Kui Kliendil on muutunud eelnevalt esitatud isikuandmed, siis teavitab Klient sellest Väljaandjat, märkides millised muudatused tuleb teha eelnevalt esitatud andmetes.

Teostades oste Hockey Point kauplustes, tuleb alati esitada HP Kliendikaart, et saada kohaldatavaid eeliseid, kuid ka vajadusel, Hockey Point müüja taotluse alusel, esitada isikut tõendav dokument.

HP Kliendikaardi väljastamise hetkest saab Klient kasutada järgnevaid eeliseid:

  • püsikliendi soodustus ostudele Hockey Point kauplustes 5% (viie protsendi) ulatuses, v.a kampaania- ja/või allahinnatud kaubad;

  • koguda boonuspunkte järgnevatele ostudele 2% (kahe protsendi) ulatuses, v.a kampaania- ja/või allahinnatud kaubad;

  • kohaldada kogutud boonuspunkte mõnele järgnevale ostule Hockey Point kauplustes lisaks 2% (kahe protsendi) ulatuses kogu ostusummast, kogutud boonuspunktidega kattes kuni 50% konkreetsest ostusumast, v.a kampaania ja/või allahinnatud kaubad;

  • koguda boonuspunkte järgnevateks ostudeks 1% (üks protsendi) ulatuses soetades kampaania ja/või allahinnatud kaupu Hockey Point kauplustes.

HP Kliendikaardi kogutud boonuspunkte ei saa kasutada või vahetada sularahaks või kinkekaardiks.

HP Kliendikaart üldjuhul on tähtajatu, kuigi Kliendil on mistahes ajal õigus tühistada oma osalus HP Kliendikaardi programmis ning Väljaandja kohustub kustutama Klient HP Kliendikaardi programmist, kuulutates kehtetuks väljastatud kaardi ja kustutades Kliendi andmed. Samuti on Kliendil õigus paluda enda poolt esitatud andmete täpsustamist, pöördudes selleks Väljaandja poole.